Розпорядження Затоківського селищного голови № 156-ОД від 27.11.2017 про скликання виконавчого комітету Затоківської селищної ради VII -го скликання.

By | Листопад 27, 2017

 

Порядок денний

засідання виконавчого комітету Затоківської селищної ради

на 28.11.2017 рік

1. Про виплату одноразової грошової допомоги з нагоди святкування Дня інвалідів.

Інф. Диденко Н.Д.

2. Про святкування Дня Святого Миколая на території селища.

Інф. Диденко Н.Д.

3. Про святкування Новорічних та різдвяних свят на території селища.

Інф. Диденко Н.Д.

4. Про матеріальну допомогу з придбання опалювальних матеріалів малозабезпеченім мешканців селища.

Інф. Диденко Н.Д.

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям селища.

Інф. Диденко Н.Д.

6. Про узгодження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ТОВ «пансіонат Лиман».

Інф. Васильєв О.В.

7. Про присвоєння адреси нерухомому майну – земельній ділянці та будівлі бару «Ассоль» літ. «А» розташованому по вул. Приморська, 26 в смт Затока Білгород-Дністровського Одеської області, які знаходяться у власності гр.. Булгаковой Л.П.

Інф. Майченко А.Г.

8. Про затвердження договору на виконання робіт з капітального ремонту ливневої каналізації по вул. Приморська смт Затока, м.Білгород-Дністровський Одеської області з ТОВ «Геотехспецсервіс».

Інф. Васильєв О.В.

9. Про затвердження договору на виконання робіт з капітального ремонту приміщень будинку культури розташованого по вул. Приморська,41 смт Затока, м.Білгород-Дністровський Одеської області з ФОП «Гербєй В.М».

Інф. Васильєв О.В.

10. Про узгодження звіту директора Затоківської загальноосвітньої середньої школи № 9 І-ІІІ ступенів за 9 місяців 2017 року.

Інф. Урсакій С.В.

11. Про узгодження звіту керівника Затоківської ДНЗ «Золота рибка» за 9 місяців 2017 року.

Інф. Півкіна Н.Г.

12. Про узгодження звіту начальника Затоківського ВУЖКГ за 9 місяців 2017 року.

Інф. Кучер Ю.І.

13.Про узгодження методичних рекомендацій порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення на території селища (додаток).

Інф. Мазур І.В.

14. Про узгодження створення робочої групи з питання розроблення проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад.

Інф. Мазур І.В.

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Затоківської селищної ради

Білгород-Дністровської міської ради Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

смт Затока

_________ від „____” __________________ 20____ р.

Про Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення.

На виконання ст. 13 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, виконавчий комітет Затоківської селищної ради :

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення (додаються).

2. Рекомендувати місцевим жителям обраним в органи самоорганізації населення використовувати в практичній роботі ці методичні рекомендації.

3. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради та на офіційному сайті Затоківської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Барановська Г.Б. та в.о. керуючого справами виконавчого комітету селищної ради Мазур І.В.

Затоківський селищний голова В.І. Звягінцев

Виконавець:

В.о. керуючого справами виконавчого комітету

Затоківської селищної ради І.В. Мазур

Узгоджено:

Заступник селищного голови з

питань бухобліку та фінансів –

начальник відділу бухобліку та фінансів С.І. Скрипник

Спеціаліст-юрист

Затоківської селищної ради І.В. Коломієць

Розрахунок розсилки:

Виконавцю – 1 пр.

До справи – 1 пр.

Відділ фінансів та бухобліку – 1 пр.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому Затоківської селищної ради

від « » _______________ 20___ р. N _______

Методичні рекомендації порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення

Ці рекомендації відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про органи самоорганізації населення” та інших нормативно-правових актів визначають порядок створення органів самоорганізації населення на території селища Затока.

Розділ I. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

Рішення про створення органів самоорганізації населення приймається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Збори (конференція) жителів за місцем проживання вважаються такими, що відбулись за умови дотримання наступних вимог.

1. Збори жителів за місцем проживання є правомочними при наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах.

В разі проведення зборів представників громадян (конференції) – не менш як двох третин представників відповідних територіальних утворень.

2. Якщо проведення зборів (конференції) згідно з вимогами вищезгаданого пункту пов’язане з певними організаційними складнощами, тоді конференція жителів за місцем проживання проводиться згідно з нормами:

– при створенні територіального, квартального комітету – 1 представник від 25 жителів вулиці, яка буде входити в межі дії територіального, квартального комітету;

– при створенні вуличного комітету – 1 представник від 20 жителів вулиці;

– при створенні будинкового комітету – 1 представник від 10 жителів.

3. У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території і досягли 18-річного віку.

4. На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається голова, секретар зборів, ведеться протокол зборів, до протоколу додається список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені по батькові, дати народження, серії і номера паспорта, домашньої адреси та підпису учасника зборів (конференції).

5. Збори (конференція) обирають ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів у районній раді.

Після проведення зборів (конференції) ініціативна група подає до районної ради:

1. Заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення.

2. Протокол зборів (конференції) жителів про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення.

3. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника.

Розділ II. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає селищна рада.

Питання про створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд селищної ради, розглядається на найближчому засіданні районної ради за участю членів ініціативної групи.

В рішенні селищної ради визначається назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення та визначається термін повноваження органу самоорганізації населення (як правило на строк повноважень селищної ради).

Селищна рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог розділу I.

Розділ III. Порядок обрання органу самоорганізації населення

Після надання селищної радою дозволу на створення органу самоорганізації населення ініціативна група при сприянні виконавчого комітету селищної ради проводить збори (конференцію) жителів за місцем проживання, на яких визначають загальний склад та обирають орган самоорганізації населення, затверджують Положення про орган самоорганізації населення.

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів шляхом таємного голосування. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів з числа учасників зборів (конференції) обирається лічильна група у складі 3 – 5 осіб.

До повноважень лічильної групи входить виготовлення та видача бюлетенів для таємного голосування, встановлення результатів голосування, створення умов для таємного голосування.

Учасник зборів (конференції) ставить підпис про одержання бюлетенів в списку учасників зборів (конференції).

Після завершення голосування лічильна група встановлює результати голосування.

Рішення зборів (конференції) оформляється у вигляді протоколу.

Розділ IV. Легалізація органу самоорганізації населення

Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статус юридичної особи.

Реєстрацію органу самоорганізації населення здійснює виконавчий комітет селищної ради.

Для реєстрації представники зборів (конференції) подають до виконавчого комітету:

– заяву про реєстрацію органу самоорганізації населення;

– копію рішення селищної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

– протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

– Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у двох примірниках;

– персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання, роботи.

Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається виконкомом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

Виконком може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Законів України “Про органи самоорганізації населення”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.

Про результати розгляду заяви виконавчий комітет районної ради у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

В.о. керуючого справами

Затоківської селищної ради І.В. Мазур

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Затоківської селищної ради

Білгород-Дністровської міської ради Одеської області

Проект рішення

Про узгодження створення робочої групи з питання розроблення проекту перспективного плану формування спроможних територіальних громад.

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану на формування спроможних територіальних громад, на виконання ст. 11 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад “, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Постанов КМ №695 від 02.09.2015р., №601 від 08.09.2016р., №662 від 30.08.2017р., №214 від 08.04.2015р., виконавчий комітет Затоківської селищної ради :

В И Р І Ш И В:

1. Дати узгодження на формування робочої групи з розроблення проекту перспективного плану на формування спроможних територіальних громад.

2. Затвердити склад робочої групи: заступник селищного голови з питань виконавчої влади Степаненко О.М., член виконавчого комітету Єгорова Т.Є.

3. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради та на офіційному сайті Затоківської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради Барановська Г.Б. та в.о. керуючого справами виконавчого комітету селищної ради Мазур І.В.

Затоківський селищний голова В.І. Звягінцев