АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в смт Затока м. Білгород-Дністровського Одеської області”

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проектом змін передбачається приведення у відповідність до положень чинного законодавства в сфері реклами місцевих Правил розміщення зовнішньої реклами, провадження встановлених державою принципів регулювання господарських відносин в даному питанні та визначення чіткої послідовності отримання такого дозволу.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Чинна редакція місцевих правил розміщення зовнішньої реклами не відповідає положенням законодавства та потребує суттєвих змін. Використання чинної редакції Правил не є приписутимим.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них

Проект Правил передбачає комплексний перегляд відносин на місцевому рівні з урахуванням змін в чинному законодавстві, які суттєвим чином вплинули на порядок надання такої адміністративної послуги. Внесення змін до інсуючих Правил не є виправданим через значні обсяги змін, що відбулися у даних відносинах. Тому пропонується прийняття таких Правил у формі окремого уніфікованого акту.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акту призведе до приведення у відповідність відносин на місцевому рівні до актуальних положень чинного законодавства, виключення положень, які суперчать йому та встановлюють необгрунтовані вимоги щодо осіб, які звертаються до селищної ради за таким дозвілом. Прийняття проекту регуляторного акту повною мірою відображатиме стан регулювання таких відносин на день його розроблення та надасть практичні можливості заявникам реалізовувати свої права в сфері розміщення зовнішньої реклами з урахуванням принципу дерегуляції.

5. Визначення цілей регулювання

Метою прийняття проекту є актуалізація потреб територіальної громади в розміщенні зовнішньої реклами, шляхом прийняття нового регуляторного акту.

6. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

З урахуванням викладеного вище запропонований спосіб є єдиним можливим та найбільш ефективним.

7. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття нового регуляторного акту, який враховуватиме всі актуальні положення чинного законодавства в сфері реклами. Для цього пропонується громадськості прийняти участь в розгляді проекту місцевих правил шляхом надання своїх зауважень та пропозицій до його змісту.

8. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акту призведе до внормування відносин в сфері розміщення зовнішньої реклами на місцевому рівні відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Обґрунтовання можливості досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

Прийняття запропонованого регуляторного акта не передбачає впровадження будь-яких додаткових витрат суб’єктами господарювання, громадянами та органами місцевого самоврядування окрім тих, що існують на даний момент.

10. Обґрунтовання вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, які виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Прийняття регуляторного акту відповідатиме актуальним положенням закону в сфері реклами та дозвільної системи, які значною мірою полегшують процедуру отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами перекладаючи більшість дій із сфери обов’язків заявника на робочий орган.

11. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття даного регуляторного акта не передбачає збільшення обсягу використання існуючих ресурсів органу місцевого самоврядування.

12. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Проект регуляторного акту за своїм характером є процедурним та вирішує в його більшій частині питання порядку отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, тому будь-який суттєвий ризик впливу зовнішніх чинників на його дію не вбачається.

13. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття проекту акту сприятиме реалізації інтересів територіальної громади під час виконання відносин в сфері розміщення зовнішньої реклами, чітко регламентуватиме покроковий порядок дій щодо отримання такого дозволу та коло обов’язків посадових осіб, які мають відношення до цього. Вбачається значне полегшення процедури отримання такого дозволу в порівнянні із попереднім регулюванням

14. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Строк дії регуляторного акта – постійно з дня набрання чинності до моменту його перегляду.

15.Показники результативності акта

До прогнозної оцінки результатів регуляторного акта відноситься показники:

розміру надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта; кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта; рівня поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

16. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження буде здійснюватись через пів року після набрання чинності цим актом шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надходитимуть після оприлюднення зазначеного акту на офіційному сайті Затоківської селищної ради.

Повторне відстеження буде проведене через рік після проведення базового відстеження, але не пізніш як через два роки після набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності – кожних три роки після повторного відстеження.